Ścisła kontrola

Bezpieczeństwo jako priorytetWe współczesnym świecie relacje handlowe są niezwykle rozbudowane, a tym samym trudne do monitorowania. Istnieją jednak dziedziny, które muszą być kontrolowane ze względów bezpieczeństwa. Chodzi tu o produkcję broni, materiałów wybuchowych, sprzętu wojskowego czy technologii związanych z obronnością. Niektóre gałęzie przemysłu, jak np. produkcja chemiczna, w pewien sposób są także powiązane z obszarem obronności. W ramach swojego działania przedsiębiorstwa produkujące lub rozprowadzające tego rodzaju produkty, są zobowiązane do ścisłego kontrolowania wszystkich etapów ich wytwarzania, magazynowania i sprzedaży. Takie działania określa się jako system WSK czyli wewnętrzny system kontroli. Jego rolą jest także zapewnienie przedsiębiorstwu ochrony prawnej, gdyż brak systemu może oznaczać problemy natury administracyjnej lub karnej ze strony urzędów państwowych lub prokuratory.Procedury kontrolneChociaż firmy z branży zbrojeniowej powinny posiadać odpowiedni system kontrolny, to jednak jego przygotowaniem oraz wdrażaniem zajmują się na ogół firmy zewnętrzne, posiadające stosowne uprawnienia. Jedną z takich firm w Polsce jest biuro konsultingowe dr Halicki i Partnerzy. Na podstawie audytu firma każdorazowo przygotowuje odpowiednie procedury, zapewniające pełny nadzór wewnętrzny nad produkcją i zbytem produktów przedsiębiorstwa. Następnie odbywają się szkolenia personelu odpowiedzialnego za działania kontrolne. Po takim przygotowaniu odbywa się finalne wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej.Halicki System
ul. Kuźnicza 8/14
60-241 Poznań
tel. 500 621 314

Zobacz także:

Salony Renault Kraków

Salony Renault Kraków

Profesjonalna nauka języka angielskiego

Profesjonalna nauka języka angielskiego

Produkcja regałów na medal

Produkcja regałów na medal

Ryczałt ewidencjonowany Białystok

Ryczałt ewidencjonowany Białystok

DJ – wodzirej na Wasze wesele

DJ – wodzirej na Wasze wesele